Anykščių miesto ir rajono gyventojų žiniai

UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad visas stambiagabarites ir kt. atliekas (išskyrus komunalines) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel. 8 696 79996.
Visas biodegraduojančias atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje aikštelėje, esančioje Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Šeiminiškių kaime (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įrenginių teritorijoje), tel. 8 650 84127.