KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TARIFO DIDINIMAS, NERŪŠIUOJANTIEMS INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKAMS

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-72: „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Atliekų tvarkymo taisyklės papildytos nauju 631 punktu, kurio pagrindu, individualių valdų savininkams nuo 2018 m. balandžio 5 d. nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti (atsisakymu priimti laikomas sutarties dėl rūšiavimo konteinerių panaudos nesudarymas su įmone, tvarkančia komunalines atliekas) individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įmoka, (kuri patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-71)didinama 2 kartus.