KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO NAUJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMAS

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-71: „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, atliekų turėtojams, nuo 2018 m. balandžio 5 d. už suteiktas mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas įmokos dydis skaičiuojamas, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis naujomis komunalinių atliekų tvarkymo įmokomis.