Informacija Anykščių rajono daugiabučių namų gyventojams

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018-10-25 vykusiame posėdyje patvirtino naują UAB Anykščių komunalinis ūkis teikiamos daugiabučių namų techninės priežiūros paslaugų tarifą. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018-10-01. Šiuo sprendimu techninės priežiūros tarifas sumažintas nuo 0,07 Eur iki 0,0131 ÷ 0,0195 Eur be PVM už kvadratinį metrą pastato naudingo ploto (nurodomas  tarifas, atsižvelgiant į pastato ypatumus).

Šis sprendimas atsirado Aplinkos ministerijai iš esmės pakeitus daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimą. Aplinkos ministerijai taip pat patvirtinus ir daugiabučio namo techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką, naujasis tarifas parengtas vadovaujantis būtent ja.

Iki šiol techninė priežiūra buvo reglamentuota ir suprantama kaip paslauga, susidedanti iš trijų dalių:

  1. Namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros.
  2. Avarinės tarnybos ir reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas užtikrinimas.
  3. Smulkūs remonto darbai name pagal patvirtintą sąrašą.

Aplinkos ministerijai teisės aktais pakeitus techninės priežiūros paslaugų apibrėžimą, į šią paslaugą įeis tik 1 punkte nurodyti darbai (namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros). Visi smulkūs remonto darbai, kurie vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais privalo būti atlikti daugiabutyje name siekiant užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą bei esminių statinio reikalavimų išlaikymą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, atsižvelgiant į daugiabučių namų administravimo nuostatus ir lėšų kaupimo tvarkos aprašą, bus atliekami iš daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų.