Dėl galimybės gauti kompensacinės išmokas atnaujinus (modernizavus) daugiabučio namo šilumos punktą ir šildymo bei karšto vandens sistemas

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliai – Agentūra) informuoja, jog vadovaujantis LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio d. įsakymu Nr. D1-680 patvirtintu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašu, 2019 m. lapkričio 21 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Apraše numatytą priemonę. Paraiškos priimamos visoje Lietuvoje esančiuose Agentūros padaliniuose iki 2019 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA. Agentūros paskelbtas kvietimas.