Dėl 2019 m. lapkričio 18 ir 19 dienomis įvykusių renovuotų namų butų savininkų susirinkimo sprendimų priėmimo

UAB Anykščių komunalinio ūkio 2019 m. lapkričio 18 – 19 dienomis rengtuose renovuotų namų butų savininkų susirinkimuose buvo pritarta renovuotų namų šilumos daliklių priežiūros ir administravimo mokesčio skaičiavimui, kuris bus apskaičiuotas butui kas mėnesį šildymo sezono metu. Taip pat namo atstovais lieka anksčiau išrinkti ar paskirti atstovai.

Priedai:

  1. 2019 m. lapkričio 18 d. Ramybės mikrorajono renovuotų namų butų savininkų susirinkimo protokolas Nr. BR-74;

2. 2019 m. lapkričio 19 d. Pušyno mikrorajono, A. Vienuolio, Valaukio, Kudirkos, Vilniaus, J. Biliūno, Ažupiečių, Šviesos, Paupio, Mindaugo gatvių renovuotų namų butų savininkų susirinkimo protokolas Nr. BR-75.