Informacija Anykščių rajono gyventojams

UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad mokesčiai už atliekų išvežimą skaičiuojami pagal gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių skaičių. Kiekvienam gyventojui nustatytos metinės atliekų susikaupimo normos.

ANYKŠČIŲ MIESTE, N. ELMININKUOSE, KAVARSKO MSTL., TROŠKŪNŲ MSTL., VAIDLONIŲ K., SMĖLYNĖS K. registruotų gyventojų įmokų dydžiai ir susikaupimo normos

Registruotų gyventojų skaičius Pastovioji įmokos dalis mėnesiui Kintamoji įmokos dalis mėnesiui Įmoka vienam gyventojui mėnesiui Įmoka vienam gyventojui metas Norma vienam gyentojui (m3)
1 gyventojas 1,02 1,31 2,33 26,34 0,96
2 gyventojai 2,04 2,62 4,66 52,65 1,92
3 gyventojai 3,06 3,93 6,99 78,96 2,88
4 gyventojai 4,08 5,24 9,32 105,27 3,84
5 gyventojai 5,10 6,55 11,65 131,61 4,80
6 gyventojai 6,12 7,86 13,98 157,92 5,76
7 gyventojai 7,14 9,17 16,31 184,26 6,72

KAIMUOSE IR VIENSĖDŽIUOSE registruotų gyventojų įmokų dydžiai ir susikaupimo normos

Registruotų gyventojų skaičius Pastovioji įmokos dalis mėnesiui Kintamoji įmokos dalis mėnesiui Įmoka vienam gyventojui mėnesiui Įmoka vienam gyventojui metas Norma vienam gyentojui (m3)
1 gyventojas 1,02 0,98 2,00 22,68 0,72
2 gyventojai 2,04 1,96 4,00 45,36 1,44
3 gyventojai 3,06 2,94 6,00 68,01 2,16
4 gyventojai 4,08 3,92 8,00 90,72 2,88
5 gyventojai 5,10 4,90 10,00 113,40 3,60
6 gyventojai 6,12 5,88 12,00 136,08 4,32
7 gyventojai 7,14 6,86 14,00 168,00 5,04

Pasitikrinti mokėtiną sumą galite prisijungę prie Bendrovės internetinės svetainės www.anykom.lt kataloge „Mokesčių pasitikrinimas“, kuriame reikia įvesti savo mokėtojo kodą. Rodoma mokestinė suma be einamojo mėnesio įmokos.

Taip pat gyventojams primenama, kad mokant mokesčius per e. bankininkystę, svarbu nurodyti mokėtojo kodą.