Informacija Anykščių miesto ir rajono gyventojams

UAB Anykščių komunalinis ūkis praneša, kad nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. įsigaliojus Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d sprendimui Nr.1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ mokesčiai už atliekų išvežimą ir tvarkymą skaičiuojami pagal naują tvarką. Mokestis susideda iš dviejų dalių: kintamosios ir pastoviosios ir paskaičiuojamas remiantis Gyventojų registro duomenimis, t. y. pagal namų valdoje ar bute gyvenamą vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Prašome gyventojų, pasikeitus asmenų skaičiui (atvykus/išvykus gyventi, išvykus mokytis, atliekant laisvės atėmimo bausmę) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti UAB Anykščių komunaliniam ūkiui adresu Gegužės g. 47, Anykščiai arba el. paštu: stase.zvirblyte@anykom.lt, kartu pateikiant šias pažymas:

  1.  Apie išvykimą iš Anykščių rajono mokytis į dienines studijas (moksleiviai ir studentai ir pan.)
  2.  Apie laisvės atėmimo bausmės atlikimą.
  3. Apie privalomosios karo arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybą atlikimą.
  4. Apie gyvenimą ar darbą užsienyje.
  5. Apie gyvenimą kituose rajonuose.
  6. Apie gydymąsi sveikatos priežiūros įstaigoje (stacionare) ar išvykus į komandiruotę.

Pažymos galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus.
Remiantis šiomis pažymomis gyventojai atleidžiami tik nuo atliekų išvežimo mokesčio kintamosios dalies mokėjimo.