DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos, kurią kelia koronaviruso paplitimo grėsmė, primygtinai raginame daugiabučių namų gyventojus imtis priemonių šiai grėsmei mažinti. Viena iš užtvarų užkratui plisti – laiptinių dezinfekcija.

Daugiabučių gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai raginami periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas bendrojo naudojimo patalpų vietas – durų rankenas, telefonspynių mygtukus, laiptinių turėklus, pašto dėžutes. Taip pat reguliariai vėdinti bendro naudojimo patalpas, dažniau plauti laiptinės grindis.

Informuojame, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB Anykščių komunalinis ūkis daugiabučių namų gyventojų prašymu  (kreipiantis įgaliotam namo atstovui) dezinfekuos namų laiptines. Dezinfekavimo darbai bus apmokami iš namo kaupiamųjų lėšų. Dezinfekcijos kaina – 0,2 Eur/1 kv.m. su PVM.

Dėl namo bendrojo naudojimo patalpų dezinfekcijos galite kreiptis telefonu 8 381 51478 arba el. paštu info@anykom.lt.