NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. TAIKOMI ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. 1-TS-207

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

1lentelė. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

Eil. Nr. Nekilnojamojo turto objektų** kategorijos Įmokos pastovioji dalis Įmokos kintamoji dalis Metinė įmoka iš viso, Eur

su PVM

Įmokos administravimo parametras Dydis, Eur/metus

su PVM

Įmokos administravimo parametras Dydis , Eur/metus

su PVM

1. Gyvenamosios paskirties* objektai
1.1 Anykščių, Kavarsko, Troškūnų miestuose, Svėdasų mstl., Naujųjų Elmininkų, Smėlynės, Vaidlonių kaimuose Gyventojas***/metus 12,21 Susikaupimo norma gyventojui***/metus 22,32 34,53
1.2 Kitose Anykščių raj. gyvenamosiose vietovėse Gyventojas***/metus 12,21 Susikaupimo norma gyventojui***/metus 16,68 28,89
2. Viešbučių paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,25 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,40 0,65
3. Administracinės paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,09 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,14 0,23
4. Prekybos paskirties objektai (plotas iki 100 kv. m.) Plotas kv. m/metus 0,29 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,19 0,48
4. Prekybos paskirties objektai (plotas daugiau 100 kv. m.) Plotas kv. m/metus 0,29 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,75 1,04
5. Paslaugų paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,47 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,75 1,22
6. Maitinimo paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,54 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,86 1,40
7. Transporto paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,06 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,10 0,16
8. Garažų paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,04 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,07 0,11
9. Gamybos, pramonės paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,06 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,10 0,16
10. Sandėliavimo paskirties* objektai Plotas kv. m/metus 0,03 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,05 0,08
11. Kultūros paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,13 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,21 0,34
12. Mokslo paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,10 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,17 0,27
13. Gydymo paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,26 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,42 0,68
14. Poilsio paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,45 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,72 1,17
15. Sporto paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,15 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,24 0,39
16. Specialiosios paskirties objektai Plotas kv. m/metus 0,12 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus 0,19 0,31
17. Žemės ūkio paskirties* objektai

(ūkio, fermų ir kt. pastatai naudojami žemės ūkio veiklai)

Plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,03 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,05 0,08
18. Kiti objektai naudojami kita paskirtimi (išskyrus sodų ir religinės paskirties pastatus) Plotas kv. m/metus 0,13 Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,21 0,34
19. Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu (vienkartinių renginių apmokestinimas ir pan. ) Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimų skaičius (2 lentelė)

Pastaba:

* Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

** Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre.

*** Deklaruojantis gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.

2 lentelė. Konteinerių ištuštinimo įkainiai, EUR/ištuštinimas

Eil. Nr. Konteinerio tūris Konteinerio ištuštinimo kaina, Eur su PVM
1.

120 litrų tūrio konteineris

4,96
2. 140 litrų tūrio konteineris 5,79
3. 240 litrų tūrio konteineris 9,92
4. 750 litrų tūrio konteineris 31,00
5. 770 litrų tūrio konteineris 31,82
6. 1000 litrų tūrio konteineris 41,33
7. 1100 litrų tūrio konteineris 45,46
8. 5000 litrų tūrio konteineris 206,65

3 lentelė. Konteinerių ištuštinimo įkainiai (kintama įmokos dalis) papildomam konteineriui, Eur/ištuštinimas

Eil. Nr. Konteinerio tūris Konteinerio ištuštinimo kaina, Eur su PVM
1. 120 litrų tūrio konteineris 2,82
2. 140 litrų tūrio konteineris 3,29
3. 240 litrų tūrio konteineris 5,65
4. 750 litrų tūrio konteineris 17,65
5. 770 litrų tūrio konteineris 18,12
6. 1000 litrų tūrio konteineris 23,53
7. 1100 litrų tūrio konteineris 25,88
8. 5000 litrų tūrio konteineris 117,65