Informacija apie surinktus ir išvežtus atliekų kiekius per 2021 m.

UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad per 2021 metus iš fizinių ir juridinių asmenų atliekų surinko ir išvežė:

Eil. Nr. Atliekų tipas Kiekis
1. Mišrios komunalinės atliekos 4508,20t
2. Stambiagabaritės atliekos 262,02 t
3. Antrinės žaliavos 717,30 t

KĄ REIKĖTŲ ĮSIDĖMĖTI?

Mišrių komunalinių atliekų konteineris (ir šalia konteinerio) Draudžiama mesti/pilti: žemės gruntą, žaliąsias atliekas, statybos ir griovimo atliekas, skystas, degančias, karštas, pavojingąsias atliekas, chemines medžiagas, elektroninę įrangą, padangas, pakuočių atliekas.
Stiklo konteineris (žaliu dangčiu) Draudžiama mesti: langų stiklus, stiklo paketus, transporto priemonių stiklus.
Pakuočių konteineris (mėlynu dangčiu) Metamos: metalinės pakuočių atliekos (konservų dėžutės, aliuminio skardinės, metaliniai dangteliai), pakeliai nuo ledų, traškučių; gėrimų pakuotės („Tetrapak“), popieriaus ir kartono pakuočių atliekos.
Žaliosios atliekos (žolė, lapai, nugenėtos šakos) Dedamos į žaliųjų atliekų konteinerius.

PASTABA: šias žaliąsias (bioskaidžias) atliekas gyventojai gali nemokamai vežti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, adresu Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Šeiminiškių kaimas (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įrenginių teritorija), tel. 8 650 84127.

Padangos Paliekamos keičiant jas automobilių remonto įmonėje. Padangas parduodanti įmonė taip pat privalo iš kliento nemokamai priimti nebereikalingas padangas, jeigu jos skirtos to paties tipo transporto priemonei ir jų atiduodama tiek, kiek perkama.

PASTABA: padangas iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel.  8 696 79996.

Nebenaudojami baldai, buitinė technika, buitinio remonto, medienos, tekstilės, elektronikos, pavojingos atliekos ir antrinės žaliavos Iš gyventojų nemokamai priimamos UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel.  8 696 79996.