Apie mus

APIE ĮMONĘ

Anykščių komunalinis ūkis yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimas Nr.031180. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 738 839,09 (septyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai, 09 centai). Kapitalas padalytas į 2 547 721 paprastąją vardinę 0,29 euro nominaliosios vertės akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą. Pagrindinis veiklos objektas – komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

VEIKLOS REZULTATAI

UAB Anykščių komunalinis ūkis per 2021 metus suteikė paslaugų už 2 171 816 mln. Eur. 2021 m. bendrovėje dirbo 100 darbuotojų. Bendrovė savo paslaugas teikia įmonėms, organizacijoms, seniūnijoms bei privatiems asmenims, sudariusiems su bendrove trumpalaikes ar ilgalaikes aptarnavimo sutartis arba pagal išankstinius užsakymus. Bendrovė visą laiką dirba stabiliai, darbų apimtys kiekvienais metais didėja, nors kasmet išlaikyti konkurencingumą tampa vis sunkiau dėl didėjančių energetinių resursų kainų, darbo užmokesčio didėjimo.

BENDROVĖS VALDYMAS

UAB Anykščių komunalinis ūkis steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Anykščių rajono savivaldybės taryba.  Vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas – direktorius.