Apie mus

APIE ĮMONĘ

Anykščių komunalinis ūkis yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimas Nr.031180. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 518 839,00 (penki šimtai aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai, 00 centai). Kapitalas padalytas į 1789100 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominaliosios vertės akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą. Pagrindinis veiklos objektas - komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais

BENDROVĖS VALDYMAS

UAB Anykščių komunalinis ūkis steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Anykščių rajono savivaldybės taryba. Kolegialus valdymo organas - valdyba, sudaryta iš 3 narių. Vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas - direktorius.
 

VEIKLOS REZULTATAI

UAB Anykščių komunalinis ūkis per 2016 metus suteikė paslaugų už 1,345 mln. Eur. 2016 m. bendrovėje dirbo 94 darbuotojai. Bendrovė savo paslaugas teikia įmonėms, organizacijoms, seniūnijoms bei privatiems asmenims, sudariusiems su bendrove trumpalaikes ar ilgalaikes aptarnavimo sutartis arba pagal išankstinius užsakymus. Bendrovė visą laiką dirba stabiliai, darbų apimtys kiekvienais metais didėja, nors kasmet išlaikyti konkurencingumą tampa vis sunkiau dėl didėjančių energetinių resursų kainų, darbo užmokesčio didėjimo.

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) 2017 m. II ketv. - 572,11 Eur.; III ketv. - 574,62 Eur.; IV ketv. - 580,80 Eur.

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS EKSPLOATUOJA BEI ADMINISTRUOJA:

Miesto ir rajono apšvietimo tinklus
Miesto bei rajono seniūnijų kapines
Miesto pirtį
Miesto viešąjį tualetą
Daugiabučius, gyvenamuosius namus