Informacija gyventojams

 

Dėl rūkymo laiptinėse
Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje daugiabučiuose
Gyvūnų auginimo ir laikymo Anykščių rajone taisyklės
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Gaisrų prevencijos daugiabučiuose namuose
Butų ar kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos
Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai
Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklės