Komunalinių atliekų tvarkymas

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS ANYKŠČIŲ MIESTE IR RAJONE   

Komunalinių atliekų tvarkymą Anykščių mieste ir rajone reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.TS-78   patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės su vėlesniais pakeitimais.  Pagal šias taisykles savivaldybė organizuoja ir plėtoja atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas sumokėtų atliekų turėtojai pagal principą “teršėjas moka“. Savivaldybės taryba tvirtina tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas, o operatorius - UAB Anykščių komunalinis ūkis šiuos sprendimus vykdo ir įgyvendina.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-TS-310  'Dėl metinių mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo" patvirtintos metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nekilnojamojo turto objektų kategorijoms. 

Anykščių rajono savivaldybės  tarybos  2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-TS-311 "Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai ir jų taikymo tvarka.

 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ŽINIAI

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos Anykščių rajone atliekų turėtojams už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė įmoka, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys (DVĮ).

2017 m. įmokoms taikoma tvarka yra patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-TS-311 "Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo" (Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-132 redakcija).

 Patvirtinti 2017 m. įmokų dydžiai.

 

 

Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

- įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

- daugiabučių namų gyventojams

- individualių valdų savininkams, ūkininkams.

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus, neribojant išvežimo kartų per laikotarpį.

Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal metinius grafikus: Anykščių mieste - du kartus per mėnesį, rajono gyventojams vieną kartą per mėnesį. Atliekos išvežamos iš konteinerių, kurie naudojimui klientams suteikiami nemokamai.

Rūšiavimo maišai

Anykščių miesto ir rajono seniūnijų individualių valdų gyventojams stiklo rūšiavimui dalinami žalios spalvos polietileniniai maišai. Traupio seniūnijos ir dalies Troškūnų seniūnijos individualių valdų gyventojai, kuriems nėra išdalinti konteineriai antrinių atliekų rūšiavimui, aprūpinami mėlynos spalvos polietileniniais maišais - plastmasei, popieriui ir metalui rūšiuoti, taip pat žalios spalvos maišais stiklui rūšiuoti.

Maišai surenkami atliekų išvežimo grafike nurodytomis dienomis. Išvežimo dieną iki 8.00 val. turi būti pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Paėmus pilnus maišus, jų vietoje paliekami kiti.

Gyventojai, kurie negavo maišų, turi kreiptis į UAB Anykščių komunalinis ūkis, Gegužės g. 47, Anykščiai, tel. 8-381-52959.

Primename, kad:

1. Anykščių mieste iš individualių valdų antrinės atliekos papildomai surenkamos apvažiavimo būdu kiekvieno mėnesio pirmą šiukšlių išvežimo grafike nurodytą dieną.

2. Visas stambiagabarites ir kt.  atliekas (išskyrus buitines) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel. 8 696 79996.

3. Visas biodegraduojančias ir žaliąsias atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje aikštelėje, esančioje Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Šeiminiškių kaime  (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įrenginių teritorijoje), tel. 8 650 84127.

4. Atsiskaityti  galima grynais pinigais bendrovės kasoje adresu Gegužės g. Nr. 47, Anykščių mieste, Anykščių miesto pašte ir rajono pašto skyriuose, taip pat internetu į bendrovės sąskaitas:

AB DNB banke a./s. Nr. LT11 4010 0431 0004 0256
AB SEB banke a./s. Nr. LT04 7044 0600 0212 7333
AB Šiaulių banke a./s. Nr. LT77 7182 1000 0246 7735
AB Swedbanke a./s. Nr. LT46 7300 0100 4102 4893
Pavedimo mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėtojo kodą, savininko vardą ir pavardę, adresą.

5. Pasikeitus gyventojų skaičiui paslaugos gavėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) informuoti bendrovę raštu, nurodant gyventojų skaičiaus pasikeitimo priežastis.

Dėl informacijos, atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymo kreiptis į  atliekų tvarkymo padalinį, tel.:  (8 381)  5 29 59,  mob. 8 615 54796; el. paštas: vida.macioniene@anykom.lt

 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (2016-2017 m.) 

 

savivaldybes herbasANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimas Nr.1-TS-311 su pakeitimais 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimas Nr.1-TS-310 su pakeitimais 

DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

 

Daugiau informacijos apie atliekų rūšiavimą konteineriuose:

meyln-202x182

 MESTI  NEMESTI
 laikraščius, žurnalus  (gali būti su sąvaržėlėmis), kartoną, gofruotą kartoną, lakštus (gali būti su lipnia  juostele), kartonines ir popierines pakuotes, popierių ir  kitus spaudinius iš popieriaus  riebalais sutepto popieriaus (picos dėžutės, sviesto), popierinių nosinaičių, servetėlių, kalkinio, parafinuoto, vaškuoto, tepaluoto popieriaus, popieriaus padengto plastiku, celofanu, folija, bitumu, panaudotų tapetų

gel-202x182

  MESTI   NEMESTI
 plastikinius butelius (nuo gėrimų ir kitų maisto pakuočių), buitinių priemonių plastikinę tarą, plastikinius maišelius, plastikinius indus, plėvelę nuo maisto produktų, plastikinius žaislus, kartonines gėrimų pakuotes (Tetrapak), skardines nuo gėrimų, konservų dėžutes, metalinius dangtelius,  aliuminio foliją, kitas metalines atliekas    riebalais ar kita chemine medžiaga  suteptos plastikinės ar metalinės taros, plastikinių žaislų su elektronine įranga, plastikinių medicinos priemonių, skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių ir kitų higienos reikmenų

zal1-202x182

  MESTI  NEMESTI
 stiklinius butelius, stiklainius, stiklinius indus, stiklines pakuotes  veidrodžių, porceliano, krištolo, keramikos, visų rūšių elektros lempučių,  armuoto, langų ir automobilių langų stiklų, akinių stiklų, medicininių lempučių

Pastaba: atliekos, kurių negalima mesti  į antrinių atliekų konteinerius, dedamos į bendrų atliekų konteinerius.