Naujienos

 

Anykščių miesto ir rajono  gyventojų žiniai  

              UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad visas stambiagabarites ir kt.  atliekas (išskyrus komunalines) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje   Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste,  tel. 8 696 79996.
Visas biodegraduojančias atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje aikštelėje, esančioje Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Šeiminiškių kaime  (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įrenginių teritorijoje), tel. 8 650 84127.

Informacija Anykščių miesto ir rajono gyventojams

            UAB Anykščių komunalinis ūkis  praneša, kad nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d.  įsigaliojus Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d  sprendimui Nr.1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ mokesčiai už atliekų išvežimą ir tvarkymą skaičiuojami pagal naują tvarką. Mokestis susideda iš dviejų dalių: kintamosios  ir pastoviosios ir paskaičiuojamas remiantis  Gyventojų registro duomenimis, t. y. pagal namų valdoje ar bute gyvenamą vietą deklaravusių asmenų skaičių.
            Prašome gyventojų,  pasikeitus  asmenų skaičiui   (atvykus/išvykus gyventi, išvykus mokytis, atliekant laisvės atėmimo bausmę)   ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  pranešti UAB Anykščių komunaliniam ūkiui  adresu Gegužės g. 47, Anykščiai arba el. paštu: vida.macioniene@anykom.lt,   kartu pateikiant šias pažymas:
            1.  Apie išvykimą iš Anykščių rajono mokytis į dienines studijas (moksleiviai ir studentai ir pan.) 
            2.  Apie laisvės atėmimo bausmės atlikimą.
            3.  Apie privalomosios karo arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybą atlikimą.
            4.  Apie gyvenimą ar darbą užsienyje.
            5.  Apie gyvenimą kituose rajonuose.
            6.  Apie gydymąsi sveikatos priežiūros įstaigoje (stacionare) ar išvykus į komandiruotę.

                  Pažymos galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus.
     Remiantis šiomis pažymomis gyventojai atleidžiami tik nuo atliekų išvežimo mokesčio  kintamosios dalies mokėjimo.
                                                                                   ____________________________________