Pasinaudokite UAB Anykščių komunalinis ūkis laidojimo namų teikiamomis paslaugomis

Mes negalime užpildyti netekties, bet norime pasidalyti Jūsų skausmu…
Mes negalime pakeisti lemties, bet norime padėti Jums savo buvimu…

        UAB Anykščių komunalinis ūkis laidojimo namai kokybiškai, greitai ir pigiai (pigiausias paslaugų komplektas nuo 625 €) suteikia visas laidojimo ir kremavimo paslaugas. Pas mus didelis karstų ir įkapių pasirinkimas:
-karstai nuo 136,00 €;
-suknelės nuo 10,00 €.

Pašarvojame per 2 – 3 val. nuo velionio paėmimo iš mirties vietos mūsų ar kitose, Jūsų pasirinktose, salėse ar namuose.
Pasirūpiname gėlėmis, giedotojų, gedulingų pietų užsakymu.
Kasame duobes visose kapinėse.
Pervežame palaikus kremuoti.
Nuomojame katafalką, šarvojimo reikmenis.
Artimo žmogaus netekties valandą maloniai prašome kreiptis į UAB Anykščių komunalinis ūkis laidojimo namus adresu: Vilniaus g. 27, Anykščiai (prie poliklinikos).
      Mūsų budinti tarnyba dirba visą parą. Skambinkite tel. 8 610 08018.