Komunalinių atliekų tvarkymas

1. MIŠRIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2024 M. 

2. MIŠRIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2024 M.  (Anykščių miestas).

3.  BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2024 M. (Anykščių miesto individualiems namams)

4. STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2024 M. PAVASARIS

5. KONTEINERIŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO GRAFIKAS 2024 M.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS ANYKŠČIŲ MIESTE IR RAJONE

Komunalinių atliekų tvarkymą Anykščių mieste ir rajone reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.1-TS-319 „ Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Pagal šias taisykles Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja ir plėtoja atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas sumokėtų atliekų turėtojai pagal principą “teršėjas moka“. Savivaldybės taryba tvirtina tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas, o administratorius – UAB Anykščių komunalinis ūkis šiuos sprendimus vykdo ir įgyvendina.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-TS-310 ‘Dėl metinių mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“ patvirtintos metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-TS-311 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos  bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai ir jų taikymo tvarka.

JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ŽINIAI

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos Anykščių rajone atliekų turėtojams už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė įmoka, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys (DVĮ).

2023 m. įmokoms taikoma tvarka yra patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.1-TS-337 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos  bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo .

Mokesčiai už atliekų išvežimą skaičiuojami pagal gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių skaičių. Kiekvienam gyventojui nustatytos metinės atliekų susikaupimo normos.

ANYKŠČIŲ MIESTE, N. ELMININKUOSE, KAVARSKO MSTL., TROŠKŪNŲ MSTL., VAIDLONIŲ K., SVĖDASŲ MSTL., SMĖLYNĖS K. registruotų gyventojų įmokų dydžiai ir susikaupimo normos

 Gyventojų skaičius Pastovioji įmokos dalis mėnesiui Kintamoji įmokos dalis mėnesiui Įmoka vienam gyventojui mėnesiui Įmoka gyventojams metams Norma gyventojams (m3) Išvežimų sk. konteinerio talpa 0,24 m3
1 gyventojas 1,53 2,40 3,93 47,16 0,96 4
2 gyventojai 3,06 4,80 7,86 94,32 1,92 8
3 gyventojai 4,59 7,20 11,79 141,48 2,88 12
4 gyventojai 6,12 9,60 15,72 188,64 3,84 16
5 gyventojai 7,65 12,00 19,65 235,80 4,80 20
6 gyventojai 9,18 14,40 23,58 282,96 5,76 24
7 gyventojai 10,71 16,80 27,51 330,12 6,72 28

KAIMUOSE IR VIENSĖDŽIUOSE registruotų gyventojų įmokų dydžiai ir susikaupimo normos

 Gyventojų skaičius Pastovioji įmokos dalis mėnesiui Kintamoji įmokos dalis mėnesiui Įmoka vienam gyventojui mėnesiui Įmoka gyventojams metams Norma gyventojams (m3) Išvežimų sk. konteinerio talpa 0,24 m3
1 gyventojas 1,53 1,80 3,33 39,96 0,72 3
2 gyventojai 3,06 3,60 6,66 79,92 1,44 6
3 gyventojai 4,59 5,40 9,99 119,88 2,16 9
4 gyventojai 6,12 7,20 13,32 159,84 2,88 12
5 gyventojai 7,65 9,00 16,65 199,80 3,60 15
6 gyventojai 9,18 10,80 19,98 239,76 4,32 18
7 gyventojai 10,71 12,60 23,31 279,72 5,04 21

Pasitikrinti mokėtiną sumą galite prisijungę prie Bendrovės internetinės svetainės www.anykom.lt kataloge „Mokesčių pasitikrinimas“, kuriame reikia įvesti savo mokėtojo kodą. Rodoma mokestinė suma be einamojo mėnesio įmokos. Taip pat gyventojams primenama, kad mokant mokesčius per e. bankininkystę, svarbu nurodyti mokėtojo kodą.

 Konteinerių ištuštinimo įkainiai, EUR/ištuštinimas

Konteinerio tūris  viso, Eur su PVM
120 l 6,22
140 l 7,25
240 l 12,43
750 l 38,86
770 l 39,89
1000 l 51,81
1100 l 56,99
5000 l 259,05

Konteinerių ištuštinimo įkainiai (kintama įmokos dalis) papildomam konteineriui, Eur/ištuštinimas                                           

Konteinerio tūris Kintama dalis, Eur su PVM
120 l 3,60
140 l 4,20
240 l 7,20
750 l 22,51
770 l 23,11
1000 l 30,02
1100 l 33,02
5000 l 150,10

 

Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

 • įmonėms, įstaigoms, organizacijoms
 • daugiabučių namų gyventojams
 • individualių valdų savininkams, ūkininkams.

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus, neribojant išvežimo kartų per laikotarpį.

Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal metinius grafikus: Anykščių mieste – du kartus per mėnesį, rajono gyventojams vieną kartą per mėnesį. Atliekos išvežamos iš konteinerių, kurie naudojimui klientams suteikiami nemokamai.

1. Visas stambiagabarites ir kt. atliekas (išskyrus buitines) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel. +370 696 79996.

2. Visas biodegraduojančias ir žaliąsias atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje aikštelėje, esančioje Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Šeiminiškių kaime (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įrenginių teritorijoje), tel. +370 650 84127.

3. Atsiskaityti galima Klientų aptarnavimo centre adresu Šaltupio g. 26, Anykščiai (tiek grynaisiais, tiek banko kortele), grynais pinigais bendrovės kasoje adresu Gegužės g. Nr. 47, Anykščių mieste, Anykščių miesto pašte ir rajono pašto skyriuose, taip pat internetu į bendrovės sąskaitas:

 • AB DNB banke a./s. Nr. LT11 4010 0431 0004 0256
 • AB SEB banke a./s. Nr. LT04 7044 0600 0212 7333
 • AB Šiaulių banke a./s. Nr. LT77 7182 1000 0246 7735
 • AB Swedbanke a./s. Nr. LT46 7300 0100 4102 4893

Pavedimo mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėtojo kodą, savininko vardą ir pavardę, adresą.

4. Pasikeitus gyventojų skaičiui paslaugos gavėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) informuoti bendrovę raštu, nurodant gyventojų skaičiaus pasikeitimo priežastis.
Dėl informacijos, atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymo kreiptis į atliekų tvarkymo padalinį, tel.: +370 381 5 29 59, +370 381 42 680; el. paštais: kasa@anykom.lt; virginija.sateikiene@anykom.lt; kac@anykom.lt; specialiste@anykom.lt.

Informacija apie rūšiavimą

Į mišrių komunalinių atliekų konteinerį draudžiama dėti:

 • Žaliąsias atliekas, kurias reikia kompostuoti savo namų valdoje arba pristatyti į kompostavimo aikštelę.
 • Pakuočių atliekas, įskaitant antrines žaliavas, kurias reikia mesti į individualius pakuočių atliekų surinkimo konteinerius arba kolektyvinius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, ar dalinamus maišus.
 • Pavojingas atliekas (baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos), kurias reikia pristatyti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, arba atiduoti pavojingų atliekų surinkėjams, kurie jas surenka apvažiavimo būdu.
 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurias reikia pristatyti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, arba atiduoti elektronikos atliekų surinkėjams, kurie jas surenka apvažiavimo būdu, arba priduoti surinkimo punktuose (sąrašą rasite: www.epa.lt; www.emp.lt)
 • Didelių gabaritų atliekas, kurias reikia pristatyti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, arba atiduoti atliekų surinkėjui, kurie jas renka apvažiavimo būdu.
 • Tekstilės atliekas, kurias reikia pristatyti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę.
 • Statybos ir griovimo atliekas, kurias reikia pristatyti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, jei vykdomas smulkus patalpų remontas. Susidarius dideliems statybos ir griovimo atliekų kiekiams (griaunant pastatus, jų konstrukcijas ir pan.), reikia vežti į Utenos regiono atliekų sąvartyną, esantį Mockėnų k., Utenos raj.

Mesti:
+laikraščius, žurnalus (gali būti su sąvaržėlėmis), kartoną, knygas, lankstinukus ir brošiūras;

+ popierines ir kartonines maisto produktų pakuotes;

+kartonines dėžes ir pakavimo popierių;

+balto ir spalvoto popieriaus atliekas

Nemesti:
– riebalais  ir/ar maisto likučiais sutepto popieriaus ir kartono (picos dėžutės, sviesto)

-popierinių nosinaičių, servetėlių, kalkinio, parafinuoto, vaškuoto, tepaluoto popieriaus, popieriaus padengto plastiku, celofanu, folija, bitumu, panaudotų tapetų;

-tapetų;

-supelijusio, drėgno popieriaus, knygų, kartono.

Mesti:
+ plastikines maisto produktų pakuotes;

+ plastikines gėrimų ir kitų skysčių pakuotes;

+ plastikinius maišelius;

+ plastikines pakavimui skirtas plėveles ir pakuotes;

+ tetra-pak pakuotes;

+ buitinės chemijos, kosmetikos ir higienos produktų plastikines pakuotes;

+ metalines pakuotes ir kitų pakuočių metalinius elementus;

+ saldainių, traškučių ir kt. pakelius.

Nemesti:
– plastikinių žaislų;

– elektronikos prietaisų;

– higienos reikmenų;

-plastikinių buities reikmenų;

-pakuočių su maisto likučiais;

-pavojingų, cheminių medžiagų taras;

-medicinos atliekas, medikamentus.

Mesti:
+stiklinę gėrimų tarą;

+stiklines maisto pakuotes;

+stiklainius;

+stiklo pakuočių duženas, šukes.

Nemesti:
-veidrodžių;

-langų stiklo;

-keramikinių, porceliano, grūdinto stiklo indų;

-lempučių, termometrų;

-stiklainių, butelių su maisto ar skysčio likučiais (turinį būtina pašalinti).

Rekomenduojama:

Jeigu sunku atpažinti ar produktas pagamintas tik iš stiklo, geriau jį mesti į mišrių atliekų konteinerį;

Popieriaus etikečių pašalinti nereikia;

Metalinius stiklainių dangtelius reikia pašalinti – juos mesti į plastiko/metalo pakuočių konteinerį;

Rūšiuojamą tarą rekomenduojama išskalauti vandeniu.

Mesti:

+ dėvėtus drabužius;

+ batus;

+ užuolaidas;

+nesuteptą patalynę;

+ rankšluosčius;

+ žaislus;

+ rankinukus, kuprines;

+ pūkines pagalves, kaldras.

Nemesti:

-šlapios tekstilės;

-suteptų, stipriai suplyšusių drabužių;

-paralono;

-atraižų;

-kilimų;

-kitų, ne tekstilės atliekų.

 

Pastaba: atliekos, kurių negalima mesti į antrinių atliekų konteinerius, dedamos į mišrių atliekų konteinerius.