Daugiabučių namų renovacija

ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Informacija apie IX renovacijos kvietimo daugiabučius namus Anykščiuose

Pateikti 18-os daugiabučių namų gyventojų prašymai atnaujinti (modernizuoti) šiuos daugiabučius namus: Statybininkų g. 6, Statybininkų g. 23, Žiburio g. 2, Žiburio g. 3, Žiburio g. 11, Ramybės g. 3, Ramybės g. 12, Ramybės g. 16, Šviesos g. 5, Šviesos g. 9, J. Biliūno g. 22, J. Biliūno g. 62, Storių g. 9, Šaltupio g. 50, J. Biliūno g. 5, Kavarskas, Sturtupio g. 3, Ažuožeriai, Valmuso g. 1, N. Elmininkai, Vėjeliškių g. 10, Vėjeliškiai.

2022-12-14 gautas kvietimas teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas iki 2023-05-31.

2023-08-25/31 dienomis pasirašytos valstybės paramos sutartys su 15-os daugiabučių namų gyventojais.

2023-12-18 galima teikti paraiškas finansavimui gauti iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

INFORMUOJAME: Šiuo metu lengvatinius kreditus teikia UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) ir AB Šiaulių bankas. Informaciją apie finansuotojų nustatytas lengvatinio kredito sąlygas ir reikalavimus skelbiama:

– VIPA interneto svetainėje – http://www.vipa.lt/paslaugos/daugiabuciai/;

– Šiaulių banko interneto svetainėje – https://www.sb.lt/lt/privatiems-klientams/norintiems-pasiskolinti/daugiabuciu-namu-modernizavimo-programa-2/;

Siūlome daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pritarti abiejų finansuotojų nustatytoms lengvatinio kredito finansavimo sąlygoms, nustatant prioritetą (pirmumą) konkretaus finansuotojo atžvilgiu;

DAUGIAU INFORMACIJOS ŽEMIAU NURODYTAIS KONTAKTAIS.

Projektų vadovas
Linas Pravilionis
381 51630
8612 78907
linas.pravilionis@anykom.lt

Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Pastabos
1. Žiburio g. 3 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
2. Žiburio g. 2 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
3. Žiburio g. 11 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
4. Statybininkų g. 6 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
5. Statybininkų g. 23 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
6. Ramybės g. 12 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
7. Ramybės g. 16 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
8. J. Biliūno g. 62 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
9. J. Biliūno g. 5, Kavarskas Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
10. Sturtupio g. 3, Ažuožeriai Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
11. Vėjeliškių g. 10, Vėjeliškiai,

Anykščių raj.

Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
12. Šviesos g. 9 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
13. J. Biliūno g. 22 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
14. Storių g. 9 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
Šaltupio g. 50 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Investicijų planas
Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Pastabos
1. J. Basanavičiaus g. 50 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-11-09 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-05-08 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 99% darbų. Investicijų planas
2. Šaltinio g. 13, Kavarskas Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022-03-16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022-05-13 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Buvo vykdomi 2 statybos rangos darbų su projektavimu viešieji pirkimai, bet pasiūlymų nebuvo gauta, todėl pirkimai bus vykdomi iš naujo. Investicijų planas
3. Storių g. 3 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-08-18 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“.  Rengiamas TDP. 2022-12-21 TDP pristatytas gyventojams. 2023-02-28 gautas statybos leidimas. Statybos darbai atlikti. Investicijų planas
4. Storių g. 4 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-09-07 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2022-12-21 TDP pristatytas gyventojams. 2023-02-28 gautas statybos leidimas. Statybos darbai atlikti. Namas 2023-12-01 priduotas  Valstybinei statybos inspekcijai. Investicijų planas
5. Šaltupio g. 44 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2023-01-05 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-05-04 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 90% darbų Investicijų planas
6. Kaštonų g. 38, Elmininkų I k. Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-08-19 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Parengtas TDP. 2022-12-23 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 5% darbų. Investicijų planas
7. J. Basanavičiaus g. 56 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-10-17 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-07-17 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 50% darbų. Investicijų planas
8. J. Basanavičiaus g. 58 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-10-17 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-07-17 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 50% darbų. Investicijų planas
9. Šaltupio g. 48 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Rengiami dokumentai konkursui statybos rangos darbams su projektavimu. Tvarkomi dokumentai su APVA dėl fasado medžiagos pakeitimo. 2023-11-10 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. Investicijų planas
10. Žiburio g. 7 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-08-18 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-04-20 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 99% darbų. Investicijų planas
11. Žiburio g. 9 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-09-07 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-05-04 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 99% darbų. Investicijų planas
12. Sturtupio g. 13, Ažuožeriai Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-10-20 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2023-05-04 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 95% darbų. Investicijų planas
13. Statybininkų g. 4 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas.  Rengiami dokumentai konkursui statybos rangos darbams su projektavimu. 2023-11-10 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. Investicijų planas
Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Pastabos
1. Statybininkų g. 5 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2023-03-08 Valstybinei statybos inspekcijai
2. Statybininkų g. 21 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2023-04-03 Valstybinei statybos inspekcijai
3. Biliūno g. 30 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020-05-19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021-01-26 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2021-03-17 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. 2021-11-23 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 99% darbų.
4. Šaltupio g. 10 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020-05-19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021-01-28 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2021-04-22 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2022-11-23 gautas statybos leidimas.
5. Šaltupio g. 12 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020-05-19 pasirašyta valstybės paramos sutartis. 2021-02-02 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas.  2021-06-08 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aestas“. Rengiamas TDP. 2021-12-14  gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 100% darbų.
6. Ažupiečių g. 3 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas.  Pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-10-11 Valstybinei statybos inspekcijai
7. Anykštos g. 25 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-11-09 Valstybinei statybos inspekcijai
8. A. Baranausko a. 3 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020-05-149 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021-02-02 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2021-04-22 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. Pateiktas prašymas statybos leidimui gauti.
9. Sodų g. 1, Naujieji Elmininkai Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. Pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Ducona“ Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2023-09-26 Valstybinei statybos inspekcijai
10. Ladigos g. 29 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020-05-19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021-01-28 gautas AB „Šiaulių bankas“ finansavimo pritarimas. 2022-04-20 įvyko balsavimas dėl pritarimo koreguotam investiciniam planui. Laukiamas papildomas finansavimas iš banko.
Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Tolimesnė eiga
1. Statybininkų g. 7 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-21 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Pristatomi namo gyventojams projektai. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-01-21 Valstybinei statybos inspekcijai
2. Statybininkų g. 10 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019-10-09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019-07-23 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-31 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020-05-22 pristatomas namo gyventojams projektas. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2022-10-04 gautas statybos leidimas. Paskelbtas konkursas statybos rangos darbams. 2023-11-20 pasirašytas rangos darbų sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 5%  darbų.
3. Žiburio g. 15 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-24 pasirašyta projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo darbų įmone. Pristatomi namo gyventojams projektai. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-10-11 Valstybinei statybos inspekcijai
4. Kęstučio g. 1 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019-07-25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019-05-29 gautas Vipa finansavimo pritarimas.  Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma BETOS pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020-07-02 gautas BETOS pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. Rangos darbus su projektavimo paslaugomis atlieka UAB „Jarimpekso statyba“. 2020-09-02 pasirašyta sutartis, terminas 6 mėn. , vyksta projektavimo darbai. 2022-11-24 gautas statybos leidimas.
5. Storių g. 13 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-21 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-10-25 Valstybinei statybos inspekcijai.
6. Mindaugo g. 13 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-23pasirašyta projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo darbų įmone. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-03-23 Valstybinei statybos inspekcijai.
7. Mindaugo g. 21 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-24 pasirašyta projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo darbų įmone. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2021-12-21 Valstybinei statybos inspekcijai.
8. Šviesos g. 12 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Negautas finansavimas dėl esamo daugiabučiame name skolininko.
9. Šviesos g. 14 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-21 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-05-25 Valstybinei statybos inspekcijai.
10. P. Cvirkos g. 36, Kavarskas Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-23 pasirašyta projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo darbų įmone. Rangos darbus atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2021-12-27 Valstybinei statybos inspekcijai.
11. Respublikos a. 10, Kavarskas Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai. Rangos darbus su projektavimo paslaugomis atlieka UAB „Aestas“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-08-29 Valstybinei statybos inspekcijai.
12. Valaukio g. 6 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-18 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-10-04 Valstybinei statybos inspekcijai.
13. Statybininkų g. 2/2a Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-18 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Pristatomi namo gyventojams projektai. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2023-03-21 Valstybinei statybos inspekcijai.
14. Šaltupio g. 49 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019-07-25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019-06-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-31 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020-06-18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021-01-27 gautas statybos leidimas. Paskelbtą rangos darbų konkursą laimėjo AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis su rangovais 2021-04-20, terminas 8 mėn. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 100% darbų. Pateikiami dokumentai namo pridavimui.
15. Storių g. 2 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. Pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. Gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-10-25 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-10-25 Valstybinei statybos inspekcijai.
Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Tolimesnė eiga
1. Ramybės g. 11 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-03-01 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Guresta“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-11-18 Valstybinei statybos inspekcijai.
2. Statybininkų g. 12 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-03-01 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Gedsta“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-02-25 Valstybinei statybos inspekcijai.
3. Žiburio g. 1 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-03-01 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020-03-20 nutraukta projektavimo sutartis su UAB “ Modernaus būsto projektai“. 2020-04-21 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „A-Z projektai“. Vyksta projektavimo darbai. 2021-05-18 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis 2021-047-19, terminas 7 mėn. Vyksta statybos darbai. 2023-12-31 atlikta 95% darbų.
4. Statybininkų g. 14 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-11-26 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-02-14 Valstybinei statybos inspekcijai.
5. J. Biliūno g. 33 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą. 2018-08-20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-09-29 Valstybinei statybos inspekcijai.
6. Mindaugo g. 4 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą. 2018-08-20 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-05-09 Valstybinei statybos inspekcijai.
7. Mindaugo g. 17 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projekto sąrašą. 2018-08-20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Aukštaitijos ranga“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-03-31 Valstybinei statybos inspekcijai.
8. J. Basanavičiaus g. 54 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Aukštaitijos ranga“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-03-23 Valstybinei statybos inspekcijai.
9. Paupio g. 4 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-08-20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-01-29 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus  atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-05-09 Valstybinei statybos inspekcijai.
10. Žiburio g. 19 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-03-01 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019-06-25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-05-13 gautas statybos leidimas.  Paskelbtą konkursą rangoms darbams laimėjo UAB „Guresta“. Pasirašyta sutartis 2020-07-01, terminas 5 mėn. 2023-12-31 atlikta 100% darbų. Pateikiami dokumentai namo pridavimui. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2024-01-18 Valstybinei statybos inspekcijai.
11. Statybininkų g. 9 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018-05-21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018-12-10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019-03-01 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Gautas statybos leidimas. Rangos darbus atlieka UAB „Modernaus būsto projektai“. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2022-02-17 Valstybinei statybos inspekcijai.
Nr. Namo adresas Gyventojų sprendimas Tolimesnė eiga
1. Liudiškių g. 16 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Statybų kodas“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2019-09-27 Valstybinei statybos inspekcijai.
2. J. Biliūno g. 68 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2020-03-12 Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“
3. Ramybės g. 14 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Žilinskis ir co“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2019-09-27 Valstybinei statybos inspekcijai.
4. Statybininkų g. 13 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2021-12-08 Valstybinei statybos inspekcijai .
5. J. Biliūno g. 34 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP.  Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2021-12-30 Valstybinei statybos inspekcijai .
6. Šviesos g. 12a Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Žilinskis ir co“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP.  Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2019-04-10 Valstybinei statybos inspekcijai . Rangos darbus atliko UAB „Žilinskis ir co“.
7. Cvirkos g. 1, Kavarskas

 

Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP. Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2021-09-01 Valstybinei statybos inspekcijai.
8. Storių g. 5 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, parengtas TDP.  Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2019-05-30 Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“
9. Ažupiečių g. 8 Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Aukštaitijos ranga“.  Statybos darbai atlikti. Namas priduotas 2018-10-12 Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Aukštaitijos ranga“.
Nr. Namo adresas Pastabos
1. Šaltupio g. 45 Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.
2. Šaltupio g. 47 Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko  UAB „Dailista“.
3. Žiburio g. 5 Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.
4. J. Biliūno g. 64 Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.
5. Šaltupio g. 46 Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.
6. J. Biliūno g. 26 Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“ .
7. J . Biliūno g. 28 Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.
8. Liudiškių g. 31 A Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.
9. Liudiškių g. 31 B Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.
10. Ramybės g. 5 Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Orlista“.
11. Liudiškių g. 31 C Namas 2016-01-13 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.
12. Liudiškių g. 21  Namas 2016-10-17 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Anrestas“
13. Liudiškių g. 23 Namas 2016-01-13 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.
14. J. Biliūno g. 25 Namas 2016-10-17 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai.  Rangovas UAB „Jarimpekso statyba“
15. Ažupiečių g. 6 Namas 2016-10-14 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Anrestas“
16. Ramybės g.  9 Namas 2016-10-03 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai.  Rangovas UAB „Anrestas“
17. Šviesos g. 6 Namas 2016-09-27 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai.   Rangovas UAB „Jarimpekso statyba“
18. Statybininkų g. 19  Namas 2017-07-24 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Bodesa“.
19. Žiburio g. 13  Namas 2017-07-20 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Anrestas“
20. Vilniaus g.  35 A  Namas 2017-12-28 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Aulaukis“
21. Paupio g. 6 Namas 2017-12-28 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „GJ group“, Š, KV, V dalies rangovas UAB „Veo energija“ ir UAB „Astana“ grupė.
22. Mindaugo g. 6  Namas 2017-12-28 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangovas UAB „Denega“.
23. Mindaugo g. 8 Namas 2018-12-31 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Darbus atliko UAB „Anrestas“.
Eil. Nr. Namo adresas Rangovas
1. Šviesos g. 2 (I) Axis industries
2. Šviesos g. 4 (I) Axis industries
3. Kudirkos g. 2 (II) Axis industries
4. Kudirkos g. 4 (I) Axis industries
5. Kudirkos g. 6 (II) Axis industries
6. Valaukio 10 (II) Aukštaitijos ranga
7. Vienuolio g. 7 (II be D) Aukštaitijos ranga
8. Vienuolio g. 9 (I) Aukštaitijos ranga
9. Vienuolio g. 11 (II be D) Aukštaitijos ranga
10. Vienuolio g. 13 (II) Aukštaitijos ranga
11. Vienuolio g. 15 (II) Aukštaitijos ranga
12. Statybininkų g. 15 (I ) Ukmergės statyba
13. Statybininkų g. 17 (I) Ukmergės statyba