Skolininkų dėmesiui

SKOLININKŲ UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS D Ė M E S I U I !

Visi butų savininkai ir nuomininkai privalo laiku apmokėti, kas mėnesį pateikiamas sąskaitas už komunalines paslaugas. Laiku nesumokėjus ar apmokėjus ne visą sąskaitą, yra skaičiuojami delspinigiai LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka. Skolininkas, gavęs sąskaitą su įspėjančiu užrašu apie jo skolos didėjimą ir galimą priverstinį skolos išieškojimą, turi nedelsdamas imtis priemonių skolai padengti.

Kol neperduoti dokumentai į teismą dėl skolos priteisimo, galima kreiptis į UAB Anykščių komunalinis ūkis pateikiant prašymą susidariusią skolą leisti sumokėti dalimis. Motyvuotas prašymas turi būti pateiktas raštu, nurodant skolos dydį, įsiskolinimo priežastis. Prašyme reikia nurodyti skolos sumokėjimo terminus, įsipareigoti mažinti skolą ir pilnai apmokėti einamojo mėnesio sąskaitą. Ne visi prašymai yra tenkinami. Skolininkų prašymai be rimtų motyvų (pvz.: neturėjau laiko sumokėti, dariau buto remontą ir neliko pinigų mokėti už paslaugas, skolas padarė per vasarą bute gyvenę draugai, buvo mano vestuvės ar jubiliejus ir visus pinigus išleidau ir pan.) netenkinami.

Ilgametė praktika nagrinėjant tokius prašymus parodė, kad tik nedidelė dalis gyventojų, rašiusių tokius prašymus, laikosi savo įsipareigojimų. Todėl šiuo metu prašymai iš asmenų, jau rašiusių, bet įsipareigojimų nevykdžiusių, nėra priimami.

UAB Anykščių komunalinis ūkis, kaip daugiabučių namų administratorius, planuodamas ikiteismines skolų išieškojimo priemones, siekia sumažinti gyventojų įsiskolinimus už komunalines paslaugas ir tikisi atsakingesnio gyventojų požiūrio į savo turto (daugiabučio gyvenamojo namo) išlaikymą.