Administracinė informacija

TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI

Eil. Nr. Markė, modelis Valstybinis numeris Spalva
1. Škoda, Superb GBB891 pilka

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių):

Laikotarpis Darbuotojų grupės Vidutinis darbo užmokestis
2019 m. I ketvirtis Darbuotojai 860,54 Eur.
2019 m. I ketvirtis Vadovas 2126,85 Eur.
2019 m.  II ketvirtis Darbuotojai 834,09 Eur.
2019 m. II ketvirtis Vadovas 2126,85 Eur.
2019 m. III ketvirtis Darbuotojai 795,34 Eur.
2019 m. III ketvirtis Vadovas 2126,85 Eur.
2019 m. IV ketvirtis Darbuotojai 833,54 Eur.
2019 m. IV ketvirtis Vadovas 2803,00 Eur.
2020 m. I ketvirtis Darbuotojai 873,83 Eur.
2020 m. I ketvirtis Vadovas 2851,00 Eur.
2020 m. II ketvirtis Darbuotojai 875,11 Eur.
2020 m. II ketvirtis Vadovas 2851,00 Eur.
2020 m. III ketvirtis Darbuotojai 837.05 Eur.
2020 m. III ketvirtis Vadovas 2851,00 Eur.
2020 m. IV ketvirtis Darbuotojai 854,92 Eur.
2020 m. IV ketvirtis Vadovas 2851,00 Eur.
2021 m. I ketvirtis Darbuotojai 1003,95 Eur.
2021 m. I ketvirtis Vadovas 2867,00 Eur.

 

 

 

 

Eil. Nr. Informacija apie pirkimą Pagrindimas neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų J. Biliūno g. 33, Paupio g. 4, Mindaugo g. 4, Mindaugo g. 17, Statybininkų g. 9, Statybininkų g. 14, J. Basanavičiaus g. 54, Statybininkų g. 12, Ramybės g. 11, Žiburio g. 1, Žiburio g. 19 Anykščiai statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra galimybės pirkti pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti per CVP IS.
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų Kęstučio g. 1, Anykščiuose ir Respublikos a.10 Kavarske atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų kartu su projektavimo pirkimai (pirkimo Nr. 501689 ir Nr. 501705). Kelis kartus nesėkmingai buvo perkami darbai per CPO katalogą. Todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos rangos darbų kartu su projektavimu pirkimus vykdyti ne per CPO LT elektroninį įrankį „elektroninių pirkimą centrą“, o per CVP IS.
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų Statybininkų g. 2, Statybininkų g. 7, Statybininkų g. 10, Storių g. 2, Storių g. 13, Mindaugo g. 13, Mindaugo g. 21, Valaukio g. 6, Šaltupio g. 49, Žiburio g. 15, Anykščiuose ir P. Cvirkos g. 36 Kavarske statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimai (pirkimo Nr. 524268). CPO.LT kataloge negalima įsigyti techninės priežiūros paslaugos keliems  namams iš karto (reiktų formuoti atskirus užsakymus, kur kiekvienas užtrunka  mažiausiai 25 darbo dienas, pasirašyti vienuolikai sutarčių, tikėtina, kad sutartys vykdytų skirtingi tiekėjai, kas apsunkintų sutarčių vykdymą, pirkimui atlikti reikalinga pateikti techninius darbo projektus – be jų neįmanoma įvykdyti pirkimų anksčiau ir t.t.), todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti per CVP IS.