Administracinė informacija

TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI

Eil. Nr. Markė, modelis Valstybinis numeris Spalva
1. Škoda, Superb GBB891 pilka

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių):

Laikotarpis Darbuotojų grupės Vidutinis darbo užmokestis
2021 m. I ketvirtis Darbuotojai 1003,95 Eur.
2021 m. I ketvirtis Vadovas 2867,00 Eur.
2021 m. II ketvirtis Darbuotojai 972,56
2021 m. II ketvirtis Vadovas 2867,00
2021 m. III ketvirtis Darbuotojai 942,33
2021 m. III ketvirtis Vadovas 3153,00
2021 m. IV ketvirtis Darbuotojai 931,03
2021 m. IV ketvirtis Vadovas 3153,00
2022 m. I ketvirtis Darbuotojai 1104,82
2022 m. I ketvirtis Vadovas 2932,00
2022 m. II ketvirtis Darbuotojai 1054,03
2022 m. II ketvirtis Vadovas 3518,40
2022 m. III ketvirtis Darbuotojai 1040,92
2022 m. III ketvirtis Vadovas 3518,40
2022 m. IV ketvirtis Darbuotojai 1084,51
2022 m. IV ketvirtis Vadovas 3518,40
2023 m. I ketvirtis Darbuotojai 1220,05
2023 m. I ketvirtis Vadovas 3013,00
2023 m. II ketvirtis Darbuotojai 1200,41
2023 m. II ketvirtis Vadovas 3314,30
2023 m. III ketvirtis Darbuotojai 1183,96
2023 m. III ketvirtis Vadovas 3286,00
2023 m. IV ketvirtis Darbuotojai 1618,84
2023 m. IV ketvirtis Vadovas 3470,37
2024 m. I ketvirtis Darbuotojai 1449,93
2024 m. I ketvirtis Vadovas 5107,70

 

 

 

 

 

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“;
UAB Anykščių komunalinis ūkis „Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas“;
UAB Anykščių komunalinis ūkis „Viešųjų pirkimų organizavimo  ir vidaus kontrolės taisyklės“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2018 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2018 metams pakeitimai ir papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2019 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2019 metams pakeitimas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2019 metams pakeitimas ir papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2019 metams pakeitimas ir papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2019 metams pakeitimas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2020 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2020 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2021 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2022 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2022 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2022 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2022 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2022 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2022 metams pakeitimas ir papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2023 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2023 metams papildymas“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2023 metams pakeitimas ir papildymas Nr. 2“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2023 metams papildymas Nr. 3“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2023 metams papildymas Nr. 4“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų planas 2024 metams“.

UAB Anykščių komunalinis ūkis „Pirkimų plano 2024 metams papildymas Nr. 1“.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2018 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2019 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2020 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2021 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2022 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2023 m.

Informacija apie organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus 2024 m.

 

Eil. Nr. Informacija apie pirkimą Pagrindimas neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų J. Biliūno g. 33, Paupio g. 4, Mindaugo g. 4, Mindaugo g. 17, Statybininkų g. 9, Statybininkų g. 14, J. Basanavičiaus g. 54, Statybininkų g. 12, Ramybės g. 11, Žiburio g. 1, Žiburio g. 19 Anykščiai statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra galimybės pirkti pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti per CVP IS.
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų Kęstučio g. 1, Anykščiuose ir Respublikos a.10 Kavarske atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų kartu su projektavimo pirkimai (pirkimo Nr. 501689 ir Nr. 501705). Kelis kartus nesėkmingai buvo perkami darbai per CPO katalogą. Todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos rangos darbų kartu su projektavimu pirkimus vykdyti ne per CPO LT elektroninį įrankį „elektroninių pirkimą centrą“, o per CVP IS.
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų Statybininkų g. 2, Statybininkų g. 7, Statybininkų g. 10, Storių g. 2, Storių g. 13, Mindaugo g. 13, Mindaugo g. 21, Valaukio g. 6, Šaltupio g. 49, Žiburio g. 15, Anykščiuose ir P. Cvirkos g. 36 Kavarske statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimai (pirkimo Nr. 524268). CPO.LT kataloge negalima įsigyti techninės priežiūros paslaugos keliems  namams iš karto (reiktų formuoti atskirus užsakymus, kur kiekvienas užtrunka  mažiausiai 25 darbo dienas, pasirašyti vienuolikai sutarčių, tikėtina, kad sutartys vykdytų skirtingi tiekėjai, kas apsunkintų sutarčių vykdymą, pirkimui atlikti reikalinga pateikti techninius darbo projektus – be jų neįmanoma įvykdyti pirkimų anksčiau ir t.t.), todėl buvo gautas Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra leidimas statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti per CVP IS.