Teisinė informacija

Įmonės veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir taisyklės.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-TS-71: „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-TS-72: „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-132 redakcija patvirtinti: Anykščių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-319 patvirtintos: Atliekų tvarkymo taisyklės;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-311 patvirtinta: Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarka;

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 1-TS-310: Dėl metinių mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-182: “ Dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. D1-961: „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 831: “ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybė administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-762: „Dėl gyvūnų laikymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“;

Rūkymą laiptinėse reglamentuoja: 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Triukšmą laiptinėse reglamentuoja: 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo ir valdymo įstatymas;

Priešgaisrinę saugą reglamentuoja: 2002 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;

Butų savininkų teises ir pareigas reglamentuoja: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnis.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintos: Kapinių tvarkymo taisyklės.